Johansson Nils

  *     8 juni 1818 i Törnevik, Tjärstad sn (E)
+     5 juni 1868 i Malmviken, Åtvids sn (E)

 Yrke: Dräng i Törnevik, Tjärst.sn., Sundsmåla, Brokinds gård, Klinkedal, St Ramshult, Närstad. Gruvarbetare vid Mormorsgruvan och Malmviksgruvan.

Bor med föräldrar och syskon vid Torpet Västerås u. Törnevik  i Tjärstad socken. Fadern var där Torpare.

Familjen flyttade 1819 till Ytängen , också det på Törneviks ägor  i Tjärstad socken. Och här är fadern också Torpare.  Men modern dör där i mars 1821.  Redan i december 1821 gifter fadern om sig.

År 1829 flyttar familjen till Torpet Ytan, också det under Törnevik. Där skrivs de under ” tillhus”.

Nils flyttar 1833 till Mönsterskrivar Bostället i Törnevik.  Här blir han dräng hos Mönsterskr.
Jon Hylin.

I oktober 1835 flyttade han till Sundsmåla i  Vårdnäs socken.  Här skrivs han som dräng.

Han flyttade 1840 från Sundsmåla till Brokinds gård. Där är han möjligen Kusk. Vid denna tid är det Kammarherren och Majoren och Greven Henric Georg Falkenberg som innehar Brokinds gård.

År 1847 flyttar Nils från Brokinds gård,  till torpet Klinkendal under Brokind. Där blir han dräng hos Torparen.

Han flyttar 1848  till St Ramshult i  Åtvids  socken. Och här är han dräng hos arrendator Björlander.

Ifrån Ramshult flyttade han 1851, till Närstad och blir dräng.

År 1853 flyttar han från Närstad till Mormorsgruvan. Han skrivs här som Gruvarbetare.

Gifter sig 1855 med Catharina.  I HFL 1851-57 står : ” Bo o skrifvas vid Malmvik ”.

De finns i HFL 1857-62 skrivna under Malmviksgruvan, och han står där som Gruvarbetare.

Han dör 1868, och i HFL står: ” dog i följd af ett fall i Haggruvan ”. Men han finns inte med i dödboken.

 

Familj:

Hustru :    Carin Germundsdotter         f. 5 jan 1830 i S Fjälla, Vårdnäs sn (E)
+  20 sept 1923 i Ljusfors pappbr., Kullerstad sn (E)

barn:        Johan Albin   f. 13/8 1856 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)

                Gustaf Adolph  f. 3/3 1859 i Malmviken , Åtvids socken.  (E)     

               Ernst Leonhard  f. 17/1 1862  i Malmviken  , Åtvids socken.  (E)     + 3/12 1950

               Ferdinand Germanus   f. 17/1 1862 i Malmviken , Åtvids socken. (E)    + 29/8 1938   

               Victor Emil   f. 14/11 1864  i Malmviken , Åtvids socken. (E)  

              Carl August  f. 27/4 1867  i Malmviken , Åtvids socken. (E)       + 12/4 1869