Johansson Lars Johan

 *     28 nov 1812  i Vånbäcken, Tjärstad  sn (E)
+     2 dec  1897 i Adelswärdska ålderdomsh. , Åtvids sn (E)

 Yrke: Dräng i Storkestorp, Slättfall, Åtvidsnäs. Gruvarbetare vid Mormorsgruvan och Malmviksgruvan.

Bor med föräldrar och syskon i Vånbäcken i Tjärstad socken. Fadern skrivs som Torpare där.

De flyttar från Vånbäcken, men när och vart står ej.

De flyttar i alla fall från Tjärstad socken 1820 till Vårdnäs socken och där till torpet Roligheten på Tutebo utjord.  Fadern skrivs som Torpare där också.

Familjen flyttar sedan  1825 från Roligheten till Svensbo på Björklida ägor i Vårdnäs.  Där skrivs fadern också  som Torpare.

Lars Johan  flyttar 1828 till Storkestorp i Åtvids socken. Här blir han dräng hos Torparen Jeremias Gustafsson.  Lars Johan skrivs i flyttlängden som ” gossen”.

Men han stannar inte lång tid där, för senare under 1828 flyttar han till Slättfall och blir dräng.

Där  stannar han till 1833, då han flyttar till Närstad.  Och här tjänar han som dräng hos Arrend. Eric Rappin till 1836, då han flyttar till en annan gård där i Närstad.  Denna gård arrenderas av en annan arrendator.    Här i längden börjar prästen skriva inflyttningsåret fel. Det står nu 1827, men ska alltså vara 1828.

Här stannar Lars Johan till 1837, då han flyttar till Åtvidsnäs och blir dräng hos ” Contracts Prosten ” Noach Georg Dandenelle.   I HFL står det ” Rättare” över hans namn, men det är troligen felskrivning, och det är också sedan överstruket.

Han gifter sig 1838, och är då dräng där vid  Åtvidsnäs. Han och hustrun flyttar ihop i Glasgård på Närstad ägor.  Han skrivs där som Arbetare, och där står också i anmärkingskolumnen ” Malmviken”.  Troligen arbetar han vid Malmviksgruvan, och de bor i Glasgård.

Och i HFL 1841-46 finns han med hustru och barn vid Malmviken. Där skrivs han som Gruvarbetare.  De flyttade dit 1841, med två barn.

I HFL 1857-62 står att han ” Bo o skrifvas vid Mormor ”.  Och sedan står det att familjen flyttar 1857 till Mormorsgruvan.  Där skrivs han också som Gruvarbetare.

Hustrun dog 1878.

I HFL 1891-96 står han som Arbetare vid Mormorsgruvan.  Där finns han när längden slutar 1896.

Han hittas sedan i dödboken 1897, där han skrivs vid Adelswärdska fattighuset.  Där skrivs han som
” f. Bruksarbetaren” .

Familj:

Hustru :    Anna Sophia Wallin     f.  28 maj 1811 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)
+  22 dec 1878 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)

barn:    Emma Christina   f. 19/12 1837 i Mormorsgruvan, Åtvids sn.  +8/5 1898

               Carl Johan Victor  f. 8/6 1840 i Glasgård , Åtvids socken.  (E)     + 4/12 1868

               Anders Gustaf     f. 19/7 1844 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     + 13/7 1869