Johansson Anders

   *     16 april 1805 i Nybäck, Grebo sn (E)
+     20 dec 1857 i Malmviken ,  Åtvids sn (E)

 Yrke: Dräng i Närstad, Hedingstorp i Grebo sn. Gruvarbetare vid Mormorsgruvan och    Malmviksgruvan.

Bor med föräldrar och syskon vid Nybäck i Grebo socken. Där skrivs fadern som Torpare.  I HFL 1815-20 finns inte Nybäck med. Vart familjen tagit vägen står ej.

År 1831 hittar vi honom när han flyttar   till Närstad, där han blir dräng.

Han flyttar i okt 1834 till Hedingstorp i Grebo socken. Där är han dräng till 1835, då han flyttar till  Åtvids socken . Kanske i samband med giftemålet, för han gifter sig samma år.

I HFL 1836-41 skrivs han med hustru och barn, under Mormorsgruvan. Där står han som Gruvarbetare.

Hustrun dör 1840.

I HFL 1851-57 skrivs han som änkling. Och där står att han ” Bo o skrifvas i Malmvik ”.

Och där i Malmviken finns han i HFL 1857-62, tillsammans med en dotter. Han skrivs även här som Gruvarbetare.

Han dör 1857 av Rödsot.


Familj:

Hustru :   Stina Greta Wallin     f. 7 feb 1809 i   Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)
+  11 feb 1840 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

barn:        Emma Christina  f. 27/4 1836 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     + 11/5 1885

                  Johanna Charlotta  f. 2/5 1839 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)