Jaensson Johan Fredrik

* 4 maj 1821 i Örshult, Dalhem sn (H)

Yrke: Dräng i Ekdalen, Tolemåla, Fjärsbo, Rosendahl, Karstorp, St Ramshult, Närstad, Snötomta. Gruvarbetare vid Mormorsgruvan.

Bor med föräldrar och syskon vid Örshult i Dalhem socken, Kalmar län. Här skrivs fadern som 70/216 Bonden.

Familjen flyttar 1830 till torpet Hylta u. Herrsäter i Värna socken, Östergötlands län. Där skrivs fadern som Torpare.

Det konstiga är att det står i HFL att familjen 1830 flyttar till Grebo socken. Men de flyttade ju 1830 till Hylta i Värna socken !!! Och ännu konstigare är att de flyttar till Åtvids socken istället, och de gör det i nov 1830.

De flyttar då till Karlsberg på Lilla Örsätters ägor. Där skrivs fadern som Arbetaren. I nästa längd står fadern som Torpare där.

Modern dör 1831. Och året därpå, 1832, flyttar fadern åt ett håll, och barnen flyttar åt varsitt håll.

Johan Fredric flyttar till Ekdalen på Önhults ägor. Han står där som ” Tjenstegossen” hos Torparen Anders Nilsson Dalman.

Men Johan Fredric flyttar året efter, 1833, till Tolemåla i Kättilstad socken. Detta låg bara några kilometer ifrån Önhult.

I Tolemåla skrivs han som ” gossen” hos Arrend. Johannes Olofsson. År 1835 flyttar han därifrån och då till Fjärsbo. Och där står han också som ” gossen”, och då hos 5/16 Arrend. Johan Simonsson.

Men han blev inte kvar så länge där heller, för i okt 1836 flyttade han till torpet Rosendal u. Målbäck i Grebo socken. Här skrivs han som dräng hos torparen.

Han flyttar 1837 till Karstorp i Åtvids socken. Han skrivs där som Dräng.

Han stannar till 1839, då han flyttar till St Ramshult och blir dräng hos Arrend. Anders Gustaf Björlander. Johan Fredric skrivs sedan som ” Kohlaren”, och det står att han bor och tjänar hos Arrend. Anders Jonsson vid en annan gård i St Ramshult.

År 1843 flyttar han till Närstad och blir dräng hos Arrendatorn där.

Men 1845 flyttar han åter till St Ramshult, och tillbaka till Arrendatorn Anders Gustaf Björlander. Här skrivs Johan Fredric både som Drängen och Arbetaren. Där står också: ” Gift med Anna Catharina Wärnholm, nästa sida ”.

Skrivs i vigsellängden från 1846 som dräng i St Ramshult. Han gifte sig då med en Gruvarbetardotter som kom från Mormorsgruvan. Men vid tidpunkten för vigseln skrivs hon som piga, också från St Ramshult. Och hon tjänade på samma gård där Johan Fredric var dräng.

I HFL 1846-51 står: ” vistas vid Öfverum i Lofta och har varit ur socken i 2ne år, anm 1848 ”. Om det bara gällde Johan Fredric eller om det gällde hela familjen är osäkert.

Men det står i alla fall i längden att de flyttade till Snötomta i Ukna socken 1848. Snötomta ägdes då av Adelswärd på Adelsnäs i Åtvidaberg. Där skrivs Johan Fredric som Dräng.

Han flyttar i november 1853, med hustru och tre söner, till Mormorsgruvan i Åtvids socken. I flyttlängden skrivs han som Arbetare. Men sedan skrivs han som Gruvarbetare.

Familjen flyttar i juni 1856, tillsammans med en hel del folk från trakten, till Amerika.

Familj:

Hustru : Anna Catharina Wärnholm f. 6 mars 1820 i Mormorsgr., Åtvids sn (E)

barn: Carl Johan f. 9/10 1846 i St Ramshult , Åtvids socken. (E)

Johan Oscar f. 29/6 1849 i Ukna socken. (H)

Carl August f. 1/2 1852 i Snötomta, Ukna socken. (H)

Adolph Ferdinand f. 12/3 1854 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)