Jakobsson Anders Peter

* 16 feb 1834 i St Ramshult , Åtvids sn (E)

Yrke: Gruvarbetare vid Mormorsgruvan.

Bodde med föräldrar och syskon vid Stora Ramshult där fadern skrivs som Arbetare.

I HFL 1857-62 står: ” Erhållit bevis att aflägga värjesmåls Ed för beskylldt lägersmål med pig. Anna Lena Persdotter i Betha d. 9/4 1859 ”.

Det står sedan : ” Aflade ej Värjesmåls Eden ”.

Han gifter sig 1859, men ej med ovanst. piga. De flyttar sedan 1860 till Mormorsgruvan, där han skrivs som Gruvarbetare.

Familjen flyttar i april 1873, tillsammans med en hel del folk från trakten, till N Amerika.
De flyttar då troligen till Marquette i staten Michigan.

Familj:

Hustru : Eva Lena Eliasdotter f. 16 mars 1836 i Blidstena, V Ed sn (H)

barn: Clara Augusta Vilhelmina f. 3/4 1860 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)

Edla Christina f. 4/11 1862 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)

Johanna Charlotta f. 21/3 1867 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)

Elin Sophia f. 14/9 1869 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)

Edit Helena f. 9/3 1873 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)