Hultman Johansson Carl Johan August

* 30 okt 1836 i Österby, Åtvids sn (E)

Yrke: Dräng i Österby, Närstad, Kjerstorp u. Göthult. Gruvarbetare vid Malmviksgruvan.

Bor med föräldrar och syskon i Österby ( Östra Bjässerum) i Åtvids socken. Fadern är Brukare/Arrend. där. Senare skrivs fadern som Arbetare.

År 1852 flyttar Carl Johan August till Rusthållet Önhult, och skrivs där som ” Tjänst. Gossen”, hos Brukaren Lars Johansson. Han flyttar hem igen 1853.

Senare under 1853, flyttar han till en annan gård där i Österby, som kallades Norrgården. Här blir han dräng.

Därifrån flyttar han 1856 till en annan gård där i Österby, som kallades ” Nästgården”. Han skrivs också där som dräng.

Året efter, 1857, flyttar Carl Johan till ännu en gård där i Österby. Och han tjänar också där som dräng.

Han stannar där till 1859, då han flyttar till torpet Bekarp under Österby, också som dräng.

Han stannar bara ett år där, för 1860 flyttar han åter till en gård i Österby, och nu blir han dräng hos 1/4 Arrend. Petter Andersson.

År 1861 flyttar Carl Johan August till Närstad och blir dräng . Men han stannar bara ett år där, för 1862 flyttar han till Nackeberg på Österby ägor. Han blir där dräng hos en Torpare .

Där skrivs i HFL 1862-68 om Carl Johan August : ” Lärer lägrat pig. Joh. Charl. Andersdr. hos Grip vid Mormor”.

Han flyttar 1863 till Kjärstorp under Göthult. Och här skrivs han som Dräng hos Torparen där. Där står också om att han lägrat pigan i Mormorsgruvan.

Han flyttar 1865 till Malmviken. Detta i och med att gifte sig med en Gruvarbetaränka som bor där. Han skrivs i vigselboken som Dräng.

Carl Johan August skrivs sedan som Gruvarbetare där vid Mormorsgr. Där i HFL 1862-68 står att han tidigare hette Hultman i efternamn. Han skrivs nu som Johansson.

Familjen flyttar hösten 1873 till Bersbo i Värna socken. Och dit flyttar en hel mängd Gruvarbetare med familjer, från Mormorsgruvan och Malmviken, vid samma tid.

Där skrivs han som Gruvarb. vid Bersbo gruva. I HFL 1871-75 står: ” Afflyttar d. 14/3 76 ”. Men det står inte vart familjen flyttar, inte heller finns de i nästa längd, eller utflyttn. längden.

Familj:

Hustru : Maria Catharina Ros f. Juthe f. 13 maj. 1832 i Broddeby, Gärdserum sn (E)

barn: Emma Charlotta f, 12/11 1866 i Malmviksgruvan ,Åtvidsocken. (E)