Bebyggelse kring gruvfältet

Kring gruvorna vid Närstads gruvfält finns bebyggelse, bestående  av gårdar, torp, stugor.
Här är en beskrivning av dessa, och vilka som bott där.
Torp och stugor är skrivna under de gårdar de tillhör.

 

De gårdar som ligger närmast kring gruvorna  är:

                 Gissebo      Härstorp     Krogstorp     Mormorsgruvan

                Malmviken     Närstad     Ramshult       Slättfall