Hoorsqvist Måns

Yrke:Gruvarbetare vid Malmviksgruvan.

Finns under Malmviksgruvan i mantalslängden från 1791. Skrivs som Gruvarbetare. Är
ogift.