Holmström Pettersson Per Gustaf

* 29 nov 1832 i Fröslunda, Svinstad sn (E)
+ 4 jan 1920 i Ängstugan, Grebo socken (E)

Yrke: Dräng i Hedingstorp Grebo sn, Ö o N Holm i Åtvids sn, Vinhagen o Taforsa i Värna sn. Gruvarbetare vid Mormorsgruvan.

Han bor med föräldrar och syskon vid Fröslunda nergård i Svinstad (Bankekind) socken. Fadern skrivs där som Hemmansbrukare.

I HFL 1830-37 står: ” Hustrun och barnen bor , med Husbondens tillstånd, qvar i byn, men mannen skrifves som dräng i N Fillinge ”.

År 1836 flyttar familjen till gården Tuttorp i Bankekind socken. Där skrivs fadern som Statdräng.

De flyttar sedan 1837 till Unnerstad i samma socken. Där skrivs fadern också som Statdräng.

Året 1839 flyttar familjen, men vart är osäkert. Men troligen flyttar de till en annan gård där i Unnerstad. För i nästa längd skrivs han som Statdräng hos Arrend. Per Johan Knutsson där.

Familjen flyttar 1843 till Vadstorp, också det i Svinstad socken. Också här skrivs fadern som Statdräng.

År 1844 flyttar de igen, och nu till Hultsätter i Värna socken. Där skrivs fadern först som Brukare/Arrendator, men sedan är det struket, och istället står det att de bor i ” tillhus” . Det står i längden att de 1847 flyttar till Carlebotorpet i Svinstad socken. Där bor de till 1848, då de flyttar till Telltorpet under Rödsten, i Grebo socken. Fadern står här som Torpare.

Per Gustaf flyttar härifrån 1852, och då till Hedingstorp. Här stannar han som dräng ett år, för 1853 flyttar han till Övre Holm i Åtvids socken. Där blir han dräng hos Arrend.

Sedan flyttar han 1855 till Nedre Holm, och blir dräng hos Arrend.

Där stannar han till 1856, då han flyttar till Mormorsgruvan i Åtvids socken.

I Mormorsgruvan skrivs han som Gruvarbetare. Per Gustaf skrivs nu med efternamnet Holmström.

I HFL 1851-56 står att han ” fått arbetsbevis d. 11 maj 1857 ”.

Han flyttar sedan i november 1857 tillbaka till Telltorpet i Grebo socken, där föräldrar och syskon bor kvar. Där är han till 1859, då han flyttar till torpet Vinhagen i Värna socken. Där blir han dräng .

Per Gustaf flyttar sedan, och blir dräng, 1860 till torpet Taforsa under Herresäter i Värna socken.

Per Gustaf flyttar 1861 återigen hem till föräldrar och syskon i Telltorpet. Men 1863 går åter färden till Värna socken. Och nu blir det Röbäck Aflöningshemman som han tar tjänst som dräng på.

Sedan flyttar han åter hem till Telltorpet i okt 1864, för att återigen flytta 1868. Men nu blir det till backstugan Ängstrugan på Rödstens ägor. Han flyttar dit för att han gifter sig med en änka där. Hon skrivs i längden som ” fattighjon”. Hennes man hade dött 1865.

Per Gustaf skrivs då som Arbetare. Per Gustaf skrivs i församl.boken 1896-1901 som ” Jordarbetaren”. Men där står också att de är ” Utfattiga ”

Per Gustafs hustru dör 1907. Det står sedan fortf. att han är ” utfattig”. Han dör 1920.

Familj:

Hustru : Helena Johanna  Carlsdotter f. 30 juli 1828 i Åtvids socken. (E)
+ 10 jan 1907 i Ängstugan, Grebo sn (E)

barn: Johan Alfred f. 19/11 1869 i Grebo socken. (E)
+ 20/9 1937 i Linneberga, Målbäck, Grebo sn.