Holmqvist Carl

Yrke: Gruvarbetare vid Närstads gruvfält.

I mantalslängden från 1793 skrivs han med hustru vid ” Mormor och Haggrufvorne”. Alla vid Närstad-fältet skrivs under detta ortnamn. Han står som Gruvarbetare. Där i längden står att hustrun är ” sjuk”.

I mantalslängden från 1794 skrivs han med hustru och barn vid ” Mormor och
Haggrufvan”. Han står som Arbetaren. Här i längden står också att hustrun är sjuk.

Skrivs också i mantalslängden 1795 med hustrun under ” Mormor och HagGrufvan”. Han skrivs som Gruvarbetare. Också i denna längden står det att hustrun är sjuk.

Familj:

Hustru :