Hjorton Fredrik Vilhelm

* 20 dec 1824 i Trehörna socken(E)

Yrke: Gruvfogde/Inspektor vid Mormorsgruvan.

Han bor med föräldrar och syskon vid Kohlhult i Trehörna socken. Fadern skrivs som Kyrkoherde där. Familjen flyttar i maj 1828 till prästgården Ljunga i Tåby socken.

I HFL 1838-43 står det att Fredrik Wilhelm ” Studerar i Linköping”.

Han flyttar i november 1844, till Mormorsgruvan i Åtvids socken. I inflyttningslängden skrivs han bara som ” Herr ”.

Han finns där i HFL 1841-46 som Gruvfogde. I HFL 1846-51 skrivs han som Inspektor.

Han flyttar i november 1847 tillbaka till Tåby socken. Han finns i Åtvids utflyttn.längd, där det står att han flyttar till Tåby. Men i inflyttn.längden 1847 i Tåby socken, finns han inte inskriven.

Men han hittas istället i Kättilstad sockens inflyttn. längd 1848. Där står det att han i april, kommer från Tåby socken , och flyttar till Kättilstad by. Han skrivs i längden som ” Handlanden”.

I juni samma år kommer hustrun, som han gift sig med tidigare på året. Hon var från Stäckö i Grebo socken.

De skrivs under Kättilstad uppgård. Där står att Kyrkvärden och Hemmansägaren Olof Johansson , ” logerar” Handlanden Fredrik Wilhelm Hjorton med familj.

Troligen har han då affär där.

Familjen flyttar 1854 till Trosby Kaptenboställe i Tjällmo socken, Österg. län. Även här
skrivs han som Handlanden.

De stannar där till 1858, då de flyttar till till Ljungs Rusthåll i Tåby socken. Han skrivs i
inflyttn.längden som ” Landthushållar.” Han hyr här till 1860, då familjen flyttar till Uppland, men vilken socken är svårt att tyda.

Familj:

Hustru : Malvina Augusta Rydberg f. 25 juni 1829 i Stäckö, Grebo socken. (E)

barn: Carl Olof Vilhelm f. 4/6 1848 Kättilstad uppgård , Kättilstad socken. (E)

Sofia Vilhelmina f. 25/4 1851 i Kättilstad uppgård , Kättilstad socken. (E)

Augusta Jakobina f. 20/12 1852 i Kättilstad uppgård , Kättilstad socken. (E)

Ingrid Clara Lovisa f. 29/11 1858 i Kättilstad uppgård , Kättilstad socken. (E)