Hertzman Anders

Yrke: Gruvarbetare vid Malmviksgruvan.

I mantalslängden från 1784 och 1785 skrivs han med Eric Hertzman, under ” Wid Malmviks
Grufva”. Han skrivs där som Gruvarbetare.

Finns även i mantalslängden för 1786 vid Malmviken. Står som Gruvarbetare. Och där
skrivs också tillsammans med Eric, troligen en bror.

Det finns i mantalslängderna en Eric och Anders Hertzberg, kanske samma personer.