Hertzberg Eric

Yrke: Gruvarbetare vid Malmviksgruvan.

I mantalslängderna från 1784 -90 skrivs han med hustru och barn under ” Wid Malmviks
Grufva”. Han skrivs där som Gruvarbetare. Där står att hustrun är ” ofärdig”.

Skrivs i mantalslängden från 1793 under ” Mormor och Haggrufvorne” med hustru och barn.
Troligen ett gemensamt namn för alla gruvor vid Närstad-fältet. Det står i längden att han är ” utgammal”. Utgammal betyder att man är utsliten, utlevad , inte produktiv.

Skrivs i mantalslängden från 1797, som alla andra gruvarbetare vid Närstad-fältet, under
Mormorsgruvan. Han och hustrun skrivs där som ” utgamla”.

Familj:

Hustru :

barn: Anders

Nils