Hargsberg Eric

Yrke: Gruvarbetare vid Närstadfältet

Han finns med hustru och barn i mantalslängden för 1795. De skrivs då under ” Mormor och HagGrufvan”. Det gjorde alla som arbetade på Närstad-fältet. Han står i längden som ” ofärdig”.

Familj:

Hustru :

barn: