Hansson Lundqvist Petter

* ca 1780
+ 7 nov 1807 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

Yrke: Gruvarbetare vid Mormorsgruvan.

Kom 1781, med föräldrarna från Linköping till Mormorsgruvan. Fadern blir Gruvarbetare där.

Skrivs i mantalslängden från 1797, som alla andra vid Närstad-fältet, under Mormorsgruvan. Han skrivs där som ” sonen Petter” under föräldrarna. Han står på en egen rad , troligen eftersom han arbetar.

Han gifter sig 1805 och i vigsellängden från 1805 skrivs han som ” Drängen och Grufarbetaren vid Mormorsgrufvan”. Där står också att fadern också var Gruvarb. vid Mormorsgr.

I mantalslängden från 1806 – 08, skrivs han som Gruvarbetare vid Mormorsgruvan.
Han skrivs där med hustru och barn.

Petter dör 1807.

Familj:

Hustru : Anna Maria Wikbom Lundqvist f. 20 mars 1776 i Åtvids socken. (E)
+ 2 april 1843 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

barn: Anders f. 8/8 1806 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E) + 29/10 1806

Anders Peter f. 9/10 1807 i Mormorsgruvan , Åtvids sn. (E) + 27/10 1875