Hanqvist Johan

* 2 feb 1768 i Hannäs sn (E)
+ 30 aug 1844 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

Yrke: Gruvarbetare vid Mormorsgruvan. Konstvaktare vid Mormorsgruvan.

I mantalslängden från 1793-97 skrivs han och hustrun vid ” Mormor och Haggrufvorne”.
Alla vid Närstad-fältet skrivs under detta ortnamn. Han står som Gruvarbetare.

I sonen Andreas föd. bok 1798, står han som Gruvarb. ” vid Mormor”.

Också i mantalslängden 1798 – 1809 skrivs han som Gruvarbetare under Mormorsgruvan. Där i
längden står det att hustrun är ” sjuk”, och ” utgammal”.

Hustrun dör i april 1809.

Han gfter om sig senare samma år , och där står i vigsellängden att han är Gruvarbetare vid
Mormorsgruvan . Där står också : ” Brudgummen utfäst i Morgongåfva 5 Rdr Bco”.

I mant.längden 1812 finns de kvar, och det står också att Johan är 43 år, och att svärmodern Maja är 89 år. Det svåra är att veta vilken hustru hon var mor till, för Johan gifte ju om sig 1809, men den hustruns mor hette Catharina, så det måste vara första hustrun mor.

Finns i HFL 1811-16, tillsammans med hustru , i Mormorsgruvan. Där i längden står det
troligen först, att han var Gruvarbetare. Sedan är det överstruket, och då skrivs han i
stället som Konstvaktare. Sedan är också det överstruket, och då skrivs det återigen
Gruvarbetare.

I mant.längden 1814 skrivs han som Gruvarb. under Mormorsgruvan. Där står att han är 45
år, och att hustrun är 52 år. Och de finns kvar i 1816 års mant. längd.

Också i mant. längden från 1817 – 1819, skrivs han med hustrun under Mormorsgruvan. I
mant.längden från 1819 står att han eller hustrun : ” nyttjar mindre sidenpersedlar”.

De bor och arbetar där vid Mormorsgruvan, till 1834 då andra hustrun dör.

Han gifter om sig 1836, med en änka där vid Mormorsgruvan. Men hon dör redan 1839.

Han skrivs i HFL 1841-46 som Gruvarbetare. Men han dör 1844.

Familj:

Hustru 1 : Ingeborg Larsdotter f. i juli 1754 i Jonsberg.
+ 4 april 1809 i Mormorsgr, Åtvids sn (E)

barn: Petter f. 1/4 1790 i Åtvids socken. (E)

Andreas f. 30/4 1798 i Mormorsgruvan , Åtvids sn. (E) + 10/1 1799

Hustru 2 : Inga Lena Sjöström Nilsdotter Hultman
f. 11 juli 1761 i Wiggeboholm, Grebo socken (E)
+ 12 mars 1834 i Mormorsgruvan , Åtvids sn (E)

Hustru 3 : Rebecca Andersdotter Stark
f. 6 maj 1772 i Vreta Kloster socken (E)
+ 19 dec 1739 i Mormorsgruvan , Åtvids sn (E)