Hagström f. Månsson Svante Gustaf

* 8  juli 1829 i Govik, Dalhem sn (H)
+ 12 feb 1900 i Bersbo, Värna sn (E)

Yrke: Dräng i Grebo sn, Bakom i Åtvids sn. Gruvarbetare vid Malmviksgruvan och Bersbo gruva.

Bor med föräldrar och syskon i torpet Govik u. Tyllinge i Dalhems socken. Fadern skrivs som Torpare.

Familjen flyttar 1839 till torpet Tillorp på Målbäcks ägor i Grebo socken. Fadern skrivs där också som Torpare. Om fadern står det i HFL 1840 – 45 : ” Bannad för dålig barnuppfostan 43. Begick stöld Annd. Jul 1844. ” Det med dålig barnuppfostran står även på modern Cajsa Greta.

I HFL 1845-49 skrivs inte fadern som Torpare längre, utan han skrivs som Daglönare.

Svante Gustaf flyttar 1847 till Målbäcks Rusthåll, där han blir dräng hos Rusthållaren Jacob Lund.

Året 1849 flyttade han till torpet Ekstugan på Dahla ägor. Här blir han dräng hos Torparen Carl Johan Carlsson.

Svante Gustaf flyttar sedan 1855 till Horn, som var en gård under Dahla. Här blir Svante också dräng.

Han flyttar 1858 tillbaka till Målbäcks Rusthåll. Där blir han åter dräng, men inte hos den tidigare Rusthållaren, utan nu hade dess son, Carl Erik Lund tagit över.

Han flyttar 1859 till Bakom på Slättfalls ägor. Där blir han dräng hos torparen Carl August Björkman. Denne hade 1852 kommit från Grebo socken, så kanske kände de varann sedan tidigare.

Han gifter sig 1859 med en Gruvarbetaredotter från Malmviken.

Familjen flyttar sedan 1860 till Malmviken, där maken skrivs som Gruvarbetare. Där i HFL står det helt fel angående föd. datumen.

Han byter samtidigt efternamn till Hagström.

I HFL 1857-62 står: ” Kan blott några stycken utantill från Stora Cathes. ” Detta har det stått lite om också i tidigare böcker.

Familjen flyttar i aug 1873 till Bersbo i Värna socken. Och dit flyttar en hel mängd Gruvarbetare från Malmviken, vid samma tid. Där skrivs han som Gruvarb. vid Bersbo gruva.

Barnen flyttar ut vartefter, en del till N Amerika.

Svante Gustaf dör 1900, och i dödboken står: ” Begrafven af P. Th. Gothingius.”

Familj:

Hustru : Anna Elisabeth Broström f. 5 sept 1835 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)
+ 19 dec 1908 i Bersbo, Värna sn (E)

barn: Carl Gustaf f. 17/6 1859 i Malmviken , Åtvids socken. (E)

Hilma Charlotta  f.  13/3 1861 i Malmviken , Åtvids socken. (E)

Frans Oskar f. 15/4 1864 i Malmviken , Åtvids socken. (E) + 15/4 1864

Augusta Josephina f. 22/10 1865 i Malmviken , Åtvids socken. (E)

Elin Mathilda f. 5/6 1869 i Malmviken , Åtvids socken. (E)

Svante Gottfrid f. 8/10 1871 i Malmviken , Åtvids socken. (E)