Hagberg Olof

* ca 1769

Yrke: Gruvarbetare vid Mormorsgruvan.

I mantalslängden från 1794 skrivs han vid ” Mormor och Haggrufvan”. Alla vid Närstad-
fältet skrivs under detta ortnamn. Han står som Gruvarbetare. Han står som ogift.

Han finns i 1795 års mantalslängd, där han skrivs som Gruvarbetare under ” Mormor och
HagGrufvan”. Han står i längden som ogift.

I vigsellängden från 1795 står det att han i slutet av året skulle gifta sig med Lena
Månsdotter. Hon var piga i Närstad. Och hennes far var Torpare i Ukna socken.

Det lystes d. 20, 27 sept, och den 4 okt.

Men i vigsellängden står : ” Skilde i Conflikt, för hennes otro ”. Så det blev inget giftemål.

I vigsellängden står det att Olofs fader var Gårmakare vid Gladhammars kopparverk.

Skrivs i mantalslängden från 1797, som alla andra gruvarbetare vid Närstad-fältet, under
Mormorsgruvan. Det står också där att han är ” sjuk”.