Hagberg Johan Henrik

* ca 1752
+ 27 april 1800 i Malmviken, Åtvids sn (E)

Yrke: Gruvarbetare vid Malmviksgruvan.

Det finns en Jonas Hagberg vid Malmviksgruvan i mantalslängden från 1791. Han skrivs där
med hustru och barn.

Skrivs med hustru och barn, i mantalslängden från 1793 under ” Mormor och Haggrufvorne” . Troligen ett gemensamt namn för alla gruvor vid Närstad-fältet.

Möjligen den Johan Hagberg som i mantalslängden 1795 skrivs under ” Mormor och
HagGrufvan”. Han skrivs med hustru och barn.

Skrivs, med hustru och barn , i mantalslängden från 1797, som alla andra gruvarbetare vid Närstad-fältet, under Mormorsgruvan. Där står också att hustrun var sjuk.

Skrivs i mantalslängden från 1798 under ”Wästerängsgrufvan”. Möjligen är det Garpagruvan som menas. Där står han som Gruvarbetare. Skrivs med hustru och barn.
Där i längden står det att hustrun är ” utgammal”.

Han står som Gruvarb. ” fr. Malmvika” i dödboken 1800. Han dör då.

Familj:

Hustru :

barn: Jaen