Hagberg Anders

* 6 jan 1781 i Kättilstad sn (E)

Yrke: Gruvarbetare vid Kärrgruvan i Tunabergs sn och Mormorsgruvan. Stat-Torpare på Sviestad ägor.

I vigsellängden 1805 skrivs han som ” Grufarbetare vid Kärr Grufvan i Södermanland ”. Där står också att fadern är Bonde i Kvarntorp. Troligen det Kvarntorp i Kättilstad socken. I och med att Anders är född i Kättilstad sociken.

Anders och hustrun flyttade 1805 till Kärrgruvan i Tunaberg socken, Södermanland län. Där skrivs han som Gruvarbetare.

Han flyttar 1809, med hustru och barn , till Sviestad ägor i Vårdnäs socken. Där står han först som Gruvarbetare, men sedan som Stat-Torpare.

År 1810 flyttar familjen till Björsäter socken, står det i HFL, men i flyttlängden står det att de flyttar till Yxnerum socken. Vilket också stämmer.

Kommer i oktober 1811, med hustru och barn, från Yxnerum socken, till Mormorsgruvan i Åtvids.

De finns i HFL 1811-16, skrivna under Mormorsgruvan, där han skrivs som Gruvarbetare. Där i längden står det att de även har 3 fosterdöttrar, alla från Norrköping. De kanske var systrar. En fosterdotter dog 1814, de andra två flyttade åt olika håll åren 1812 och 1815.

Skrivs i mant.längden 1812 som Gruvarb. under Mormorsgruvan. Där står att han är 30 år.
Och att de är 4 personer i familjen, så det stämmer ju.

Familjen flyttar i sept. 1819 till Sandbyhov i Östra Eneby, Norrköping. Han skrivs där som Arbetaren.

De flyttar sedan till ” Norrköping ” 1825. De flyttade då till Ö Husby i St Olai församling.
Där i inflyttn. längden står något om ” gamla hvarfvet”.

Familj:

Hustru : Maja Lisa Bergström f. 6 aug 1784 i Åtvids socken. (E)

barn: Anders Gustaf f. 26/10 1806 vid Kärrgruvan , Tunaberg sn (D)

Lars Petter f. 19/6 1810 vid Sviestad ägor, Vårdsberg sn (E)

Ingrid Helena f. 2/5 1814 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)

Johanna Christina f. 6/8 1817 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)

Gustafva f. 29/2 1820 i i Sandbyhov, Norrk. Ö Eneby (E)

Charlotta f. 18/12 1823 i i Sandbyhov, Norrk. Ö Eneby (E)