Göthe Persson Petter

* 22 juli 1779 i Åtvids sn (E)
+ 25 dec 1859 i Hagsäter, Gissebo, Åtvids sn (E)

Yrke: Gruvarbetare vid Mormorsgruvan. Stalldräng. Skräddare. Torpare i Nybygget u. Gissebo

Bor med föräldrar och syskon i soldattorpet Kolforsen under Göthult i Åtvids socken. Fadern skrivs här som Soldat.

Fadern dör någon gång mellan 1790-95, och då tar Petters bror, Anders, över yrket.

Petter flyttar då till Näbbetorp. Där skrivs han som Lärling, hos Anders Bergsten. Denne är Skräddare.

Ca 1797 flyttar han tillbaka till Kolforsen, och han skrivs nu som dräng hos brodern. I nästa längd1801-06 skrivs han under ” tillhus” tillsammans med modern och en bror.

Han gifter sig 1801 med en gruvarbetardotter från Mormorsgruvan. . I vigsellängden 1801 står han som ” Skräddare vid Kålfors” . Där står också att fadern varit ”Grenadier vid Östg. Reg. ”

I dottern Maja Lenas föd. bok 1802, skrivs han som Skräddare ” vid Mormor”. Samma i föd. boken 1804. Och i dödboken 1806, skrivs han också som Skräddare vid Mormorsgr.

Troligen den Göthe som finns i mantalslängden från 1807. Där skrivs han som ” Bruksarbetaren” vid Mormorsgruvan. Troligen ska det vara Gruvarbetaren.

Skrivs i mant. längden från 1808 – 11, som Gruvarbetare vid Mormorsgruvan, och bor där tillsammans med hustru och barn.

I mant.längden 1812 står han som Gruvarb. vid Mormorsgr., och det står att han är 32 år.
Skrivs där med hustru och barn.

Skrivs i mant.längden från 1815 under Mormorsgruvan som Gruvarbetare. Där står han med hustru och barn. Och där står att han är 35 år, och att hustrun är 34 år.

I mant.längden från 1817 skrivs han som Gruvarbetare under Mormorsgruvan. Han står där med hustru och barn. Och samma står i längden 1818.

Han skrivs i mantalslängden från 1819 som Stalldräng vid Mormorsgruvan.

I HFL 1816-21, skrivs han först som Gruvarbetare, sedan är det överstruket, och istället är Stalldräng ditskrivet. Sedan är även detta struket , och istället står det Skräddare.

I HFL 1821-26 står han skriven som Skräddare vid Mormorsgruvan.

Detsamma står i HFL 1826-31. Nu bor bara han, hustrun och dottern Johanna kvar, där i Mormorsgruvan. De flyttar sedan 1830 till Nybygget på Gissebo ( Getskinsbo) ägor. Petter står där som Torpare. År 1841 skrivs han och hustrun under ” tillhus” .

Han och hustrun flyttar till Hagsätter 1845. Där bor dottern Johanna och hennes man. Petter skrivs där som ” Husmannen”.

I HFL 1846-51 står att han har ” Fattigdel”. Hustrun dör 1855.

I HFL 1857-62 står att han lider av ” Bråck”. Han dör sedan 1859.

 

 

Familj:

Hustru : Margareta Nilsdotter Ramstedt f. 28 aug 1780 i Grebo socken. (E)
+ 11 dec 1855 i Hagsäter, Åtvids sn (E)

barn: Maja Lena f. 7/10 1802 i Mormorsgruvan , Åtvids sn. (E) + 1/11 1883

Cajsa Greta f. 7/5 1804 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)

Anders f. 17/9 1806 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E) + 7/4 1807

Anna Christina f. 11/8 1812 i Mormorsgruvan , Åtvids sn. (E) + 25/8 1824

Johanna f. 22/3 1822 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E) + 14/4 1871