Gårdström Hjerdström Hindrich

* 9  juni 1839 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

Yrke: Gruvarbetare vid Malmviksgruvan.

I mantalslängden från 1785 skrivs han med hustru under ” Wid Malmviks Grufva”. Han skrivs där som Gruvarbetare. Han och hustrun står som ” utgamla” där i längden.

Skrivs i mantalslängden 1786 under Malmviken, och som Gruvarbetare. Men här står han som ” Hjerdström”. Det står att de är ” utgamla”.

Skrivs också i mantalslängden från 1787 under Malmviksgruvan. Nu står han som Gårdström. Där står något som kan tydas som ” utlefvade”.

Familj:

Hustru :