Grönlund Zacharias

Yrke: Gruvarbetare vid Haggruvan och Malmviksgruvan.

Finns under Malmviken i mantalslängden från 1791. Skrivs som Gruvarbetare. Bor med hustru och barn.

Skrivs med hustru och barn, i mantalslängden från 1793 under ” Mormor och Haggrufvorne” . Troligen ett gemensamt namn för alla gruvor vid Närstad-fältet.

Han och hans familj skrivs i mantalslängden från 1795, under ” Mormor och HagGrufvan”.
Och han skrivs som Gruvarbetare. Alla gruvarbetare vid Närstad-fältet skrevs under detta ställe.

Men i dottern Annas föd. bok 1798, står han som Gruvarb. ” vid Malmviken”.

Skrivs i mantalslängden från 1798 under ”Wästerängsgrufvan”. Möjligen är det Garpagruvan som menas. Där står han som Gruvarbetare. Skrivs med hustru och barn.

I mantalslängden från 1800 och 1801, skrivs han med hustru och barn under Mormorsgruvan.

Familj:

Hustru : Brita Nilsdotter f. ca 1763

barn: Anna Stina f. ca 1791 + 6/10 1793

Carl f. 2/9 1794 i Haggruvan , Åtvids socken. (E)

Anna f. 17/6 1798 i Malmviken , Åtvids socken. (E)