Gröndal Gustaf

* 19 okt i 1777 i Skrammelbo, Åtvids sn (E)
+ 23 feb 1840 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

Yrke: Gruvarbetare vid Haggruvan och Mormorsgruvan.

I vigsellängden 1803 skrivs han som Gruvarb. vid Mormorsgruvan. Där står att hans far är Torpare i Skramlebo.

I mantalslängden från 1804 skrivs han som Gruvarbetare vid Mormorsgruvan. Han står där med hustru.

Hustrun dör troligen sedan. För i mantalslängden 1805 står han ensam under Mormorsgruvan. Och likadant står i mantalslängden 1806. Han står där som Gruvarb.

Också i mantalslängd 1807 och 1808, står han ensam, som Gruvarb. under Mormorsgruvan.

Men Gustaf gifter om sig 1808. Och i vigsellängden står att han är Gruvarb. vid Mormorsgruvan. Och att fadern är Torpare i Skramlebo.

Skrivs i HFL 1806-10 under Haggruvan, och Gustaf står som Gruvarb.

I mantalslängden från 1809 – 11 skrivs han och hustrun under Mormorsgruvan. Detsamma står i mant.längden från 1812, och där står också att han är 34 år.

Skrivs i mant.längden från 1814 under Haggruvan som Gruvarb. Står där med hustru och barn. Det är ca 7 Gruvarb. skrivna under den gruvan då. Där står att han är 36 år, och att hustrun är 27 år.

Men i mant. längden 1815, skrivs han åter med hustru och barn, under Mormorsgruvan. Där står han som Gruvarb. Det står att han är 37 år , och hustrun är 28 år.

Finns i HFL 1811-16 tillsammans med hustru och barn , åter skrivna vid Haggruvan under Mormorsgruvan i Åtvids socken. Han skrivs där som Gruvarbetare.

Men i längden står sedan att han jobbar i Mormors-gruvan.

I HFL 1816-21 skrivs de under Mormorsgruvan, var han sedan jobbar står ej.

I mant.längden 1816 skrivs han som Gruvarb. under Mormorsgruvan. Där bor han med hustru och barn. Och där skrivs de även i mant. längden 1817 och 1818. I 1818 års längd står det att han och hustrun betalar mantalsskatt, och att de har en underårig dotter boende hemma.

I föd. längden från 1820 skrivs han som Gruvarbetare vid Mormorsgruvan.

I HFL 1821-26 står de också under Mormorsgruvan, och Gustaf skrivs som Gruvarb., men det står också att han är ” Vanför ”. Samma står i HFL 1826-31.

Gustaf dör 1840.

Familj:

Hustru 1 : Stina Larsdotter f. ca 1769 + ca 1805

Hustru 2 : Elisabeth Svensdotter f. 4 feb 1786 i Dalhem sn (H)
+ 23 feb 1862 i Mormorsgr. Åtvids sn

barn: Johanna Christina f. 26/6 1814 i i Mormorsgruvan , Åtvids sn. (E) + 18/1 1891

Gustafva Helena f. 21/3 1820 i Mormorsgruvan , Åtvids sn. (E) + 2/3 1909