Gran Karl

Yrke: Gruvarbetare vid Malmviksgruvan. Salpetersjudare.

I mantalslängderna från 1784 och 1785 skrivs han med hustru och barn under ” Wid Malmviks Grufva”. Han skrivs där som Gruvarbetare. Och han skrivs också 1785 som Saltpetersjudare.

Finns även i mantalslängden för 1786 vid Malmviken. Står som Gruvarbetare. Där står
också att han är ” ofärdig”.

Hustru : namnet är ej skrivet i mantalslängderna