Gerling Sven

* 6 jan 1791 i Gärdserum socken (E)
+ 1 aug 1850 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)

Yrke: Gruvarbetare vid Mormorsgruvan.

Han kommer 1802 från Värna socken, till Åtvids.

Gifter sig 1803 och där står att han då var Gruvarb. vid Mormorsgruvan. Där står också att fadern var torpare i Gärdserum socken.

Han finns i mantalslängden från 1804 – 11, med hustru och barn under Mormorsgruvan. Där står han som Gruvarbetare. Och i 1812 års längd står samma, men också att han är 30 år gammal.

I HFL 1811-16 står att han och hustrun har ” Fattigdel”.

Det står i mant. längden från 1818 att de har fattighjälp från Adelswärdska fattigkassan.
Det är han, hustrun, 2 underåriga söner och en underårig dotter.

De finns kvar under Mormorsgruvan i HFL 1816-21. Han skrivs som ” Fattighjon”.

Hustrun dör 1835 i mars, och redan i dec. 1835 gifter Sven om sig.

I HFL 1836-41 står : ” Understöd af A. F. C. ”, det betyder Adelswärdska Fattig Cassan.

I HFL 1846-51 står att han år 1849 var sjuk. Han dör sedan 1850.

Familj:

Hustru : Brita Helena Månsdotter f. 7 aug 1771 i Gärdserum socken. (E)
+ 20 mars 1835 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)

barn: Johannes f. 29/3 1804 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E) + 14/1 1884

Carl Peter f. 7/11 1807 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E) + 5/5 1867

Sven Erik f. 5/2 1811 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E) + 16/3 1812

Helena Sofia f. 4/7 1813 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E) + 16/3 1891