Gerling Johan Alfred

* 9  juni 1839 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

Yrke: Gruvdräng vid Mormorsgruvan. Smeddräng vid Sandviks järnverk.

Bor med föräldrar och syskon vid Mormorsgruvan i Åtvids socken (E), där fadern är Gruvarbetare.

I HFL 1862-68 står: ” Fått bevis d. 11/7 1864 till Sandviken i Gefleborgs län. ” Där står också ” fått bevis d. 3 …1865 till samma ställe ”.

Han flyttar hösten 1865 till Sandviks bruk i Gävleborgs län. Han skrivs i utflyttn. längden som Gruvdräng vid Mormorsgruvan.

Och i inflyttningslängden för Högbo socken i Gävleborgs kommun, skrivs han som ” Smeddräng”. Han börjar då arbeta för Sandvikens järnverk. Och han skrivs där vid järnverket som just Smeddräng.

Han flyttar dit endast 3 år efter det att staden Sandviken grundades, 1862. Och det gjorde den för att just järnverket började växa upp där.

Han kan inte hittas i nästa längd.

Finns 1884 i Ishpeming , Marquette county, Michigan, N Amerika. Detta enligt faderns Bouppteckning.