Fristedt Jonas Petter

* 7 juli 1822 i Stensmåla, Basunda,  Oppeby sn (E)

Yrke: Gruvarbetare vid Mormorsgruvan.

Bor med föräldrar och syskon vid Stensmåla i Oppeby socken (E), där fadern skrivs som Arbetskarl.

Familjen kommer i nov 1824 från Hägerstad socken till Mormorsgruvan i Åtvids sn. Fadern skrivs nu som Gruvarbetare.

Fadern drunknar 1842.

Jonas Petter skrivs sedan som Gruvarbetare. Och han flyttar 1846 till Åldersbäck i
Västerum socken vid Valdemarsvik. I flyttlängden skrivs han som Gruvdrängen.

Ägare av Åldersbäck var ÖverInspektoren C . S. Cullberg. Här var Jonas Petter dräng till
1847, då han flyttar till Lofta socken, står det i längderna. Men han kan inte hittas i
inflyttningslängden i Lofta.