Funbom Eric

Yrke: Gruvarbetare vid Malmviksgruvan.

Han skrivs i mantalslängden från 1784 , med hustu och barn, vid Malmviksgruvan. Där står
han som Gruvarbetare.