Fröberg Sven

Yrke: Gruvdräng vid Malmviksgruvan.

I mantalslängden från 1771 skrivs han med hustru och barn under ” Malmviks Krono
Koppargrufva”. Han skrivs som Gruvdräng.