Frängqvist Anders Gustaf

* 27 nov 1814 i Bersbo, Värna sn (E)
+ 2 maj 1884 vid Malmviken, Åtvids sn (E)

Yrke: Gruvarbetare vid Mormorsgruvan och Malmviksgruvan. i Åtvidaberg.

Bor med föräldrar och syskon vid Bersbo gruvor i Värna socken (E), där fadern är Gruvarbetare.

Familjen flyttar 1819 till Mormorsgruvan i Åtvids socken. Fadern skrivs också där som Gruvarb.

Modern dör i jan 1825, men fadern gifter om sig i nov samma år.

I HFL 1831-36 står: ” Ej admitterad till H.H. Nattvard. Kan blott ett par bordsböner”.

Fadern dör 1838, så han skrivs då med styvmodern och syskonen där vid Mormorsgruvan. Han skrivs sedan som Gruvarbetare.

Han flyttar 1864, med styvmodern och några syskon, till Malmviken. Anders Gustaf skrivs här också som Gruvarbetare. Styvmodern dör 1871, och då bor Anders Gustaf med hennes ” oäkta ” dotter Sara, och dennes ” oäkta ” son.

Anders Gustaf dör 1884.