Frisk Jonas

Yrke: Gruvarbetare vid Malmviksgruvan.

I mantalslängden från 1794 skrivs han med hustru vid ” Mormor och Haggrufvan”. Alla
vid Närstad-fältet skrivs under detta ortnamn. Han står som Arbetaren. Det står också i längden att hustrun är sjuk.

Han skrivs sedan som Gruvarb. vid Malmviken.

Hustrun dör 1797.

Skrivs i mantalslängden från 1800, som Gruvarbetare under Mormorsgruvan.

Han skrivs i mantalslängden från 1802 som ” sjuklingen”.

Familj:

Hustru : Lisa Johansdotter f. ca 1743
+ 16 dec 1797 i Malmviken, Åtvids sn (E)

barn: Peter

           Sven