Frimodig Sven Gustaf

Yrke: Gruvdräng vid Mormorsgruvan.

Han finns i flyttlängden från 1836, då han flyttar från Mormorsgruvan till ” Lidingön”. Han
skrivs som Gruvdräng.