Forslind Petter

* 9 nov 1777 i Åtvids sn (E)

Yrke: Gruvarbetare vid Garpa gruva. Gruvfogden och Befallningsman vid Mormorsgruvan. Gruvfogde vid Lebo Koppargruva i Hjorted sn., och Helgerums gruva i Ukna sn.

I mantalslängden från 1794 skrivs han vid ” Mormor och Haggrufvan”. Alla vid Närstad-fältet skrivs under detta ortnamn. Han står som ” Grufstigaren”. Han är ogift.

I mantalslängden 1797, står han skriven under ”Garpa grufva”. Han står där skriven som Gruvarbetare.

Skrivs i mantalslängden från 1798 under ”Wästerängsgrufvan”. Möjligen är det Garpagruvan som menas. Där står han som Gruvarbetare. Det står att han är ogift.

Han gifter sig 1801 och i vigsellängden skrivs han som Gruvfogde vid Mormorsgruvan. Där står också att fadern var Gruvfogde, var står inte.

Skrivs i mantalslängden från 1802 under Mormorsgruvan med hustru och barn. Han skrivs där som Gruvfogde.

Skrivs också i mantalslängden 1806 som Gruvfogde under Mormorsgruvan. Står där med hsutru och barn. Har även en dräng, Johan, och en piga, Maja.

Familjen flyttar troligen hösten 1811, för då kommer en ny fogde till gruvan. Och de flyttade då till Edshyttan, för därifrån utflyttar de sommaren 1812 till Hjorted socken i Småland.

I Hjorted bosätter de sig vid Lebo gruva, där han skrivs som Gruvfogde.

Men i HFL 1815, skrivs han som Gruvarbetare ? Och det gör han i nästkommande längd också.

Familjen flyttar den 23 feb 1817 till Helgerums gruva i Ukna socken. Där skrivs Petter återigen som Gruvfogde.

De flyttar sedan 1821 till Gladhammar gruva i Gladhammar socken, i samma län. Här skrivs han också som Gruvfogde.

Men de stannar bara ett år där , för 1822 flyttar de till Wena gruva i Hammar socken i Närkes län. Också här skrivs han som Gruvfogde.

Familjen flyttade 1824 till Fredricsberg i samma socken. Också här skrivs Petter som Gruvfogde.

Men han dör där 1828.

Familj:

Hustru : Ingrid Jonsdotter f. 18 mars 1777 Åtvids socken. (E)
+ 1 aug 1848 Vena, Hammar sn (T)

barn: Samuel

Jonas f. 12/9 1802 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E) + 25/8 1805

Brita Catharina f. 12/1 1805 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E) + 6/5 1884

Anna Maria f. 18/10 1807 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E) + 1/6 1887

Jonas f. 27/9 1812 vid Lebo koppargruva , Hjorted sn (H)

Inga Sophia f. 10/6 1815 vid Christinabergsgruvan , Lebo, Hjorted sn (H)

Eva Lena f. 3/7 1818 vid Helgerums gruva, Ukna sn (H)

Lisa Maria f. 1/3 1822 vid Gladhammars gruva , Gladhammar sn (H)