Forsgren Peter

Yrke: Gruvarbetare vid Mormorsgruvan.

Skrivs i mantalslängden 1798 – 1801 som Gruvarbetare under Mormorsgruvan. Han skrivs där med hustru och barn.