Fogel Lars Adolph

* 4 feb 1816 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)
+ 10 juli 1869 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

Yrke: Gruvdräng och Gruvarbetare vid Mormorsgruvan.

Bor med föräldrar och syskon vid Mormorsgruvan i Åtvids socken (E), där fadern är Gruvarbetare.

Gifter sig 1839 och de bildar då ett nytt boende vid Mormorsgruvan. Han skrivs först som Gruvarbetare, men senare som Gruvarbetare.

Han dör 1869. I dödboken står: ” Omkom vid samma tillfälle och på enahanda olyckliga sätt, som brodern. Olyckshändelsen lärer ha inträffat omkr. ett på morgonen den 10de, men hans döda och sönderslagna kropp kunde först upptagas kl 9 på aftonen, samma dag, sedan man kunnit lösgöra den ur de nedrasade stenmassorna. ”

Det omkom 3 man vid denna olycka, då ett stort ras inträffade i Mormorsgruvan. En av de två andra var bror til Lars Adolph, och hette Anders Petter.

I HFL 1868-75 står om Lars Adolph: ” Ljöt döden genom en större massa berg i grufvan, släppa, hvaraf han krossades ”.

Familj:

Hustru : Johanna Christina Gröndal f. 24 juni 1814 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)
+ 18 jan 1891 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

barn: Johanna Charlotta f. 8/5 1840 i Mormorsgruvan , Åtvids sn. (E) + 2/12 1910

Carl Gustaf f. 14/6 1842 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E) + 15/6 1842

Mathilda Augusta f. 21/8 1843 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)

Carl Gustaf Wilhelm f. 18/1 1847 i Mormorsgruvan , Åtvids sn. (E) + 1/5 1863

Adolph Ferdinand f. 17/10 1851 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)