Fjellström Jon

Yrke: Gruvarbetare vid Malmviken

Han finns i mantalslängden från 1787, tillsammans med hustru och barn, skriven under
Malmviksgruvan. Där står han som Gruvarbetare.

Familj:

Hustru :

barn: