Ericsson Lars

Yrke: Gruvarbetare vid Malmviksgruvan.

Han kommer i mars 1770, tillsammans med hustrun och en Lars Olofsson med hustru, till Malmviken. De skrivs som Gruvarbetare. De kommer från något som kan tydas som K..idstad, kanske Kättilstad.

Familj:

Hustru : Brita Larsdotter