Engström Petter Gustaf

* 25 okt 1819 i Bersbo, Värna sn (E)
+ 11 nov 1861 vid Malmviken, Åtvids sn (E)

Yrke: Gruvarbetare vid Bersbo, Nartorp, Malmviksgruvan.

Bor med föräldrar och syskon vid Bersbo gruva. Fadern skrivs som Gruvarbetare i HFl, men Gruvstigare (förman) i födelseboken 1819.

Familjen flyttar 1820 till Stensnäs i Ukna socken. De skrivs där under Helgerums gruva, och fadern står som Gruvstigare.

Familjen finns sedan 1826 vid Bersbo igen. Där de sedan bor och verkar.

Petter Gustaf gifter sig 1842, och skrivs då som Gruvarbetare där vid Bersbo gruva. Efter giftemålet fortsätter de att bo i Bersbo.

År 1847 flyttar familjen till Nartorps gruva i Skällvik socken (E). Och här är han Gruvarb.

De flyttar 1853 tillbaka till Bersbo gruva, och han blir åter Gruvarb. där.

I Bersbo bor och arbetar de i ett år, för 1854 flyttar de till Malmviken i Åtvids socken. Och även här blir han Gruvarbetare.

Där är han till sin död 1861. Han var då 42 år, och i längden står: ” Död i följd af ett Bergskott i Malmviks grufva ”.

Familj:

Hustru : Fredrica Charlotta Målstedt f. 21 aug 1817 i Kärrhagen , Grebo socken. (E)
+ 1 feb 1875 i Malmviken, Åtvids sn (E)

barn: Augusta Charlotta f. 17/7 1843 i Bersbo , Värna socken. (E)

Frans Gustaf f. 21/7 1845 i Bersbo , Värna socken. (E)

Christina Sofia f. 18/1 1848 i Nartorp, Skällvik socken. (E) + 2/2 1849

Adolph Fredric f. 13/8 1850 i Nartorp, Skällvik socken. (E)

Christina Mathilda f. 3/11 1854 i Bersbo , Värna socken. (E)

Vilhelmina Elisabeth f. 19/11 1860 i Malmviken , Åtvids socken. (E)