Ek Hans

Yrke: Gruvarbetare vid Närstads gruvfält.

I mantalslängden från 1793 skrivs han och hustru och barn vid ” Mormor och Haggrufvorne”. Alla vid Närstad-fältet skrivs under detta ortnamn. Han står som Gruvarbetare. Där i längden står det att hustrun är ” sjuk”.