Dahlgren Jonas

* 17 mars 1754 i Vist sn (E)
+ 12 jan 1817 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

Yrke: Gruvarbetare vid Mormorsgruvan.

Kom 1786, tillsammans med hustru, från St Lars , till Åtvids socken. Han blev då Gruvarbetare vid Malmviken.

Skrivs i mantalslängden från 1798 under ”Wästerängsgrufvan”. Möjligen är det
Garpagruvan som menas. Där står han som Gruvarbetare. Skrivs med hustru och barn.

Skrivs sedan i mantalslängden från 1801-07 , under Mormorsgruvan , tillsammans med hustru och barn. Han står där som Gruvarb.

I 1809 års mant.längd står han som ” Gamle Jon Dahlgren”. Där står att han och hustrun är ” öfweråriga”.

Han dör vid Mormorsgruvan 1817, av ” Lungsot ”.

Familj:

Hustru : Maja Wärngren f. 16 juni 1755 i Åtvids socken. (E) +1/11 1817 i Mormorsgruvan, Åtvids sn

barn: Johan Gustaf f. 14/9 1792 i Åtvids socken. (E)

Ingrid f.