Cederstrand Salomon

Yrke: Gruvarbetare vid Malmviksgruvan.

Finns under Malmviken i mantalslängden från 1789. Står som Gruvarbetare. Skrivs ensam, ogift eller änkling.

Skrivs i mantalslängden 1790 under ” Malmviksgrufva”. Han skrivs som Gruvarbetare.
Han skrivs som ogift.

Finns också under Malmviken i mantalslängden från 1791. Skrivs som Gruvarbetare. Är ogift.