Cederqvist Olof

Yrke: Gruvarbetare vid Närstads gruvfält.

I mantalslängden från 1793 skrivs han vid ” Mormor och Haggrufvorne”. Alla vid Närstad
fältet skrivs under detta ortnamn i denna längd. Han står troligen som Gruvarbetare. Han är ensam.