Carlsson Hall Sven (Svante) August

* 12 feb 1830 i Dröghult, Gärdserum sn (E)
+ 24 jan 1906 i Grässveden , Åtvids sn (E)

Yrke: Dräng i Landmärket, Österby, Vrånghult , i Gistad sn, Husängen, Bertilsbo. Gruvarbetare vid Mormorsgruvan. Arbetare från Grässveden.

Bor med föräldrar och syskson i Dröghult under Halsebo i Gärdserum socken. Fadern skrivs
där som Soldat, troligen är det ett soldattorp. Men det står inte så i ortregistret.

Familjen flyttar ca 1830, men det står inte riktigt vart. Det står att de ” skrifvs hos Magnus”.

I nästa längd 1831-36 , skrivs de under Törnsveden, också det under Halsebo. Och fadern skrivs som ” afsked. soldaten”. I nästa längd skrivs han som Torpare. Det står också i längderna att fadern brutit mot 7e budet, han har stulit.

Sven August flyttar ca 1846 till torpet Landmärket under Bråstorp i Gärdserum sn. Där blir han dräng.

Där stannar han ett år, för 1847 flyttar han till Östra Bjässerum (Österby) i Åtvids socken och blir dräng.

År 1849 flyttade han till Vrånghult och tjänar som dräng hos Arrend. Sven Olof Larsson.
Det gör han i ett år, för 1850 flyttar Arrendatorn till Kulla kronogård i Gistad socken. Och troligen har Sven August tid kvar på sitt tjänsteår, så han måste följa med dit.

Där skrivs Sven August med helt fel födelsedata. Där står att han är född 11/2 1811 !!!

När tjänsteåret gått ut på hösten 1850, så flyttar han till Gärdserum socken, står det i HFL. Men det är fel, han flyttar till Husängen på Alserums ägor i Åtvids socken.

Här skrivs han som dräng till 1852, då han flyttar till Bertilsbo. Han tjänar här som dräng och här står att han nu kallar sig Carlsson.

Han flyttade 1856 till Mormorsgruvan. Och han skrivs där som Gruvarbetare.

I HFL 1851-57 står: ” Kallat sig Hall förut”. Där står också att han kom från Bertilsbo till
Mormorsgruvan 1856, och han gifte sig då med Gruvarbetardottern Anna Brita. I vigsellängden står att han var dräng där i Bertilsbo.

I längden står också : ” Sv. Aug. Carlsson absolv. för lönskaläge d. 1 sept. 1856 ”.

De bosätter sig där i Mormorsgruvan, och han skrivs som Gruvarbetare.

I HFL 1857-62 står att Sven August är ” förre Gruvarbetaren”. Och där står att han skrivs på
” Löslistan 1862″.

Där i HFL står också: ” Absolv. för lönskaläge d. 7/9 1856. Kallat sig Hall förut. Fått arbetsbevis d. 23/9 1859. Skrifves på Socknen. Bo i en liten koja. Löslistan”.

Familjen flyttar 1864 till Grässveden på Falla ägor i Åtvids socken. Där skrivs de under ” tillhus” och Sven skrivs som Arbetare. Där står också att de är ” utfattige”.

År 1895 dör inom en vecka både sonen Johan Erik Verner, och hustrun. De dör båda av lunginflammation. I församlingsboken 1896 – 1900 står han som Lantbruksarbetare.

Han bor kvar i Grässveden ensam.

År 1906 dör han. Troligen försvinner också Grässveden då, eller om det byter namn till Gustafsro.

Familj:

Hustru : Anna Brita Kjellman f. 18 juli 1823 i N Botorp , Åtvids socken. (E)
+ 7/12 1895 i Grässveden, Åtvids sn (E)

barn: Emma Charlotta f. 24/9 1857 i Mormorsgruvan , Åtvids sn. (E) + 27/12 1857

Samuel August f. 13/2 1859 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)

Carl Gustaf Oscar f. 14/1 1862 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)  + 21/3 1921

Christina Charlotta f. 31/10 1865 i Grässveden , Åtvids sn. (E) + 26/12 1866

Johan Eric Verner f. 20/1 1867 i Grässveden , Åtvids sn. (E) + 15/12 1895