Carlsson Carl Magnus

* 13 feb 1822 i Talltorpet , Åtvids sn (E)
+ 14 maj 1875 vid Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

Yrke: Gruvarbetare vid Mormorsgruvan.

Bor med föräldrar och syskon vid Talltorpet under Adelsnäs i Åtvids socken (E), där fadern skrivs som Torpare.

De flyttar sedan ca 1826 till Ängfall , också det ett torp i Åtvids sn.

Familjen flyttar år 1829 till Mormorsgruvan, och här blir fadern Gruvarbetare. Senare börjar även Carl Magnus vid gruvorna.

I längden från 1841-46 står om honom : ” Illa skadad i ansigtet af ett skott ”. Och i längderna efter står: ” Nästan blind, Skadad af skott i grufvan ”.

Familjen finns kvar där vid Mormorsgruvan tills fadern dör 1870, och modern dör 1872.

Carl Magnus dör också strax efter, 1875. Och i dödboken står: ” Vid 20 års ålder svårt skadad af ett bergskott i grufvan, och varit deraf när blind i ett år.
Kunde sedemera vägleda sig , men ej mera ”.   
Han står i dödboken som f. Gruvarbetaren.