Carlsson Carl Johan Alfred

Yrke: Gruvdräng vid Mormorsgruvan.

Han finns i flyttlängden 1864, då han flyttar från Mormorsgruvan till N Amerika. Han skrivs där som Gruvdräng, och att han är ” oäkta”.