Abrahamsson Carl Anders

* 3 okt 1796 i Glasgård u. Närstad, Åtvids sn (E)

Yrke: Gruvdräng vid Mormorsgruvan.

Möjligen bodde de i Glasgård, som låg på Närstad ägor i Åtvids socken, och fadern arbetade i olika gruvor i området. Fadern dog 1801, genom olyckshändelse vid Garpa gruva.

Ca 1810 flyttar Carl Anders till Mormorsgruvan och skrivs som ” tjenstegossen”.

Han skrivs senare som Gruvdräng där vid Mormorsgruvan.

Han flyttade sedan i slutet av 1814 till Lofta socken.