Broström Anders Gustaf

* 5 feb 1817 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)
+ 9 feb 1887 i Malmviken , Åtvids sn (E)

Yrke: Gruvarbetare vid Mormorsgruvan.

Bor med föräldrar och syskon vid Mormorsgruvan i Åtvids socken (E), där fadern är Gruvarbetare.

Modern dör 1841, och fadern dör året efter , 1842. Anders Gustaf skrivs som Gruvarbetare då.

Gifter sig 1844 och de bildar då ett boende vid Mormorsgruvan. Han skrivs nu som Gruvarbetare.

I HFL 1851-57 och 1857-62, står: ” afskjutit högra pekfingret, armen äfven varit af; förderfvat vänstra ögat”.

De bor och arbetar där vid Mormorsgruvan. Barnen växer upp och flyttar ut.

Året 1874 dör hustrun. Och själv dör Anders Gustaf 1887, och då står han skriven under Malmviken.

Familj:

Hustru : Anna Carolina Molander f. 21 juni 1815 i Norrköping (E)
+ 28 dec 1874 vid Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

barn: Catharina Charlotta f. 3/1 1845 vid Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)

Anders August f. 4/8 1847 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E) +24/1 1871

Johan Gustaf f. 12/11 1849 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)

Carl Olof f. 19/5 1852 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E) +  19/6 1933 

Herman Anton f. 21/9 1854 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)

Emilie Sophia f. 2/9 1857 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E) + 14/12 1857

Augusta Vilhelmina f. 2/2 1858 i Mormorsgruvan , Åtvids sn. (E)