Broqvist Lars

Yrke: Gruvarbetare vid Malmviksgruvan.

Kommer tillsammans med hustru och med Anders Wikbom och dennes hustru, från Qvistbro
i Närke , till Malmviksgruvan. Detta var i mars 1770. De skrivs som Gruvarbetare i
inflyttningslängden.

Han finns med hustru och barn i mantalslängden från 1771. Där skrivs han som Gruvdräng
vid ” Malmviks Kronor Koppar Grufva”.

Familj:

Hustru :

barn: