Broman Joh.

Yrke: Gruvarbetare vid Malmviksgruvan.

Finns i dödboken 1792, där hans barn dör. Han skrivs som Gruvarb. vid Malmviken.

Finns tillsammans med hustrun skriven under ” Mormors och Haggrufvorne” i mantalslängden
för 1793. Troligen skrivs alla vid Närstads-fältet under detta ortnamn.

Han står som Gruvarbetare där.

Familj:

Hustru : ………….

barn: f. ca 1789 + 12/1 1792 i Malmviken, Åtvids sn (E)